EXTENDED SEARCH

PUBLISHED: 2021-01-17 | EDITED: 2021-01-06

Prieš 80 metų Kaune įsteigta sovietinė sporto draugija ,,Spartakas”.

ĮVYKIS

„SPARTAKAS” Sąjunginė prof. s-gų sporto d-ja, Lietuvoje veikusi 1940-62.  1962 jungė 145 kūno kultūros ir sporto kolektyvus, kuriems priklausė ~34 000 narių, buvo kultivuojama 27 sporto šakos. Geriausių rezultatų pasiekė d-jos boksininkai (Ričardas Tamulis, dviratininkai (Pranas Knieža, Timofejus Zlotnikovas), futbolininkai (Zenonas Ganusauskas, Pranas ir Romualdas Liutkevičiai, Aleksandras ir Juozas Mačiuliai, Vytautas Saunoris, Vladas Tučkus), irkluotojai (Alfonsas ir Mykolas Rudzinskai), lengvaatlečiai (Antanas Mikėnas), stalo tenisininkai (Laima Balaišytė, Nijolė Ramanauskaitė, Algis Saunoris). 1962  sportininkai perėjo į „Žalgirio” sporto d-ją.

author

Tekstas iš Tarybų Lietuvos enciklopedijos (1988)

Lietuvos Sporto Enciklopedija
Skip to content