IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2020-12-21 | REDAGUOTA: 2021-02-02

Džiaugiamės, kad naudojatės Lietuvos sporto enciklopedija

Linkiu atrasti naujus istorinius faktus, pažinti sporto šakas ir labiausiai nusipelniusius asmenis, kartu kviečiu Jus prisidėti prie Lietuvos sporto enciklopedijos kūrimo – pranešti apie pastebėtus netikslumus, pasidalinti naudinga informacija ir ar istoriškai vertingomis nuotraukomis. Visą informaciją siųskite el. paštu .

Kurkime ir išsaugokime visi kartu tai kas mums brangu. Prisiminkime tuos, kurių dėka galime didžiuotis laisva, nepriklausoma, veržlia ir pasaulyje savo sportiniais pasiekimais garsia Lietuva.

Pagarbiai Vyriausiasis redaktorius Renatas MizerasApie Lietuvos sporto enciklopediją

Lietuvos sporto enciklopedijos (LSE) rengimo darbai Kūno kultūros ir sporto departamento iniciatyva buvo pradėti dar 1993 m. Enciklopedijos rengimo moksliniu vadovu buvo paskirtas habil. dr. Henrikas Šadžius, kuris kartu su doc. Jonu Žilinsku, pasitelkę daug autorių, recenzentų ir kitų pagalbininkų, organizavo ir koordinavo visus darbus. Tačiau dėl įvairių priežasčių apie 2001 metus darbai nutrūko. 2006 m. kovo–balandžio mėn. pirmajam tomui parengtus straipsnius ir visus kitus dokumentus inventorizavo specialiai tam Kūno kultūros ir sporto departamento sudaryta komisija.

Leidėjo funkcijos perduotos VšĮ Lietuvos sporto informacijos centrui, kuriame LSE redakcija jau veikia kaip struktūrinis padalinys. Departamentas patvirtino Lietuvos sporto enciklopedijos Mokslinę redakcinę tarybą, vadovaujamą prof. habil. dr. Povilo Karoblio. Vyriausiuoju redaktoriumi paskirtas prof. habil. dr. Stanislovas Stonkus. Leidybos ir kitus organizacinius klausimus sprendžia Lietuvos sporto informacijos centro direktoriaus Zigmanto Motiekaičio vadovaujama Darbo grupė.2006 m. spalio 26 d. LSE Mokslinė redakcinė taryba patvirtino Enciklopedijos struktūrą, vardyno sudarymo kriterijus ir aptarė kitus Enciklopedijos rengimo ir leidybos klausimus. Visais Enciklopedijos rengimo klausimais metodinę ir kitokią dalykinę pagalbą teikia Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.2008 m. sukurta internetinė Lietuvos sporto enciklopedija (www.lse.lt).
2010 m. kovo 10 d. išleistas I Lietuvos sporto enciklopedijos tomas A-K.
2012 m. birželio 27 d. išleistas II Lietuvos sporto enciklopedijos tomas L-Ž.
2013 m. Lietuvos sporto enciklopedijos vyr. redaktoriumi išrinktas Zigmantas Motiekaitis.
2016 m. sausio mėn. Lietuvos sporto enciklopedijos projektas sustabdytas.
2017 sausio 25 d. Lietuvos sporto enciklopedijos projektas atkuriamas.2017 sausio 25 d. vyr. redaktoriumi išrinktas Renatas Mizeras, Mokslinės redakcinės tarybos sekretore Daiva Majauskienė.

author

Renatas Mizeras

Lietuvos Sporto Enciklopedija
Skip to content