IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2021-02-12 | REDAGUOTA: 2021-02-18

Lietuvos sporto žurnalistų federacija, LŽSF

Lietuvos sporto žurnalistų federacija, LSŽF, visuomeninė profesinė kūrybinė sporto žiniasklaidos organizacija, vienijanti spaudos, radijo ir televizijos, interneto sporto, viešųjų ryšių specialistus, dirbančius sporto srityje. Rūpinasi sporto žurnalistų kūrybiniu meistriškumu – kasmet rengia kūrybinius konkursus, seminarus, taip pat rengia Geriausių metų sportininkų rinkimus, palaiko ryšius su Lietuvos bei užsienio sporto ir kūrybinėmis organizacijomis, talkina LSŽF nariams išleisti knygas, bukletus, biuletenius, programas ir kt., rūpinasi LSŽF narių akreditacija, atstovauja sporto žurnalistams įvairiose kūrybinėse ir sporto organizacijose, padeda sporto federacijoms organizuoti spaudos centrus per tarptautines varžybas ir čempionatus.

Lietuvos sporto žurnalistų federacija, 2017 (nuotr. Dainius Radzevičius)

LSŽF valdymo ir kontrolės institucijos: Visuotinis narių susirinkimas, Prezidiumas, Prezidentas, Revizijos komisija

Aukščiausiasis LSŽF valdymo organas – Visuotinis narių susirinkimas (Susirinkimas), kuriame teisę dalyvauti turi visi LSŽF nariai. Susirinkimas šaukiamas vieną kartą per metus, kas ketverius metus šaukiamas ataskaitos ir rinkimų susirinkimas. Surinkime gali būti tvirtinami LSŽF Įstatai ar jų nuostatos, renkamas Prezidentas, Generalinis sekretorius, Prezidiumo nariai, Revizijos komisija, nustatomas nario mokesčio dydis bei mokėjimo tvarką, išklausomos ataskaitos ir kt.

Prezidiumas – yra aukščiausiasis kolegialus LSŽF organas tarp Susirinkimų. Jį sudaro Prezidentas, Viceprezidentas (-ai) ir Generalinis sekretorius, kurie renkami, perrenkami kas 4 metus. Prezidiumas vykdo visą organizacinį ir techninį darbą, sprendžia LSŽF narystės klausimus, organizuoja posėdžius, steigia ir kuruoja komisijas, rengia, tvarko dokumentus ir pan.

LSŽF ir jos Prezidiumo veiklai vadovauja Prezidentas. Jis atstovauja LSŽF teisme, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, visose viešojo ir visuomeninio sektoriaus organizacijose.

IŠTAKOS / ISTORIJA

1957 įkurta Sporto žurnalistų sekcija prie Lietuvos žurnalistų sąjungos, 1958 pavadinta Lietuvos sporto žurnalistų federacija. Veiklą koordinuoja prezidiumas, renkamas kas ketveri metai. Sovietinės okupacijos metais LSŽF padėjo organizuoti svarbiausių varžybų spaudos centrus, 1978–1993 rengė ­ Auksinės plunksnos kūrybinius konkursus.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę LSŽF pradėjo aktyviai bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauti tarptautiniuose kongresuose, seminaruose, nuo 1998 kasmet organizuoja įvairius renginius ar draugiškas varžybas Spaudos dienos (05 07) ir Tarptautinės sporto žurnalistų dienos (06 02) proga, nuo 2005 kasmet renka Metų sportininką, sportininkę, trenerį, komandą ir skiria žurnalistams ­ Krukausko premiją „Už gyvenimą, paskirtą sporto žurnalistikai“ (nuo 2005), Grinbergienės premiją „Už ryškiausius metų darbus“ (nuo 2005), Vytauto ir Vytauto V. Saulių premija jaunajam sporto žurnalistui (nuo 2014), Vytauto Gudelio premija „Už sporto idėjų propagavimą” (nuo 2016), Mindaugo Baryso premija „Už geriausią metų darbą” (nuo 2016), rengia Lietuvos sporto žurnalistų federacijos konkursą „Metų nuotrauka”.

Nuo 1993 yra Tarptautinės sporto žurnalistų asociacijos (Association Internationale de la Presse Sportine, AIPS, įk. 1924, prez. G. Merlo, nuo 2005 viceprez. L. Janušonytė), Europos sporto žurnalistų sąjungos (Union Europeenne de la Presse Sportive, UEPS, įk. 1979, prez. Y. Daras), nuo 1996 ­ Lietuvos sporto federacijų sąjungos (LSFS) narė.

2012 LSŽF vienijo ~ 80 narių, 2021 – 85

GARBĖS NARIAI

LSŽF Garbės nariai – tai asmenys, ypač nusipelnę Lietuvos sporto žurnalistikai bei LSŽF. Garbės nariais gali būti pripažįstami ir ypač nusipelnę LSŽF rėmėjai – asmenys bei organizacijos, materialiai bei kitokiu būdu padedantys LSŽF vykdyti veiklas.

 • Adolfas Aleksiejūnas
 • Leonardas Aleksiejūnas
 • Gediminas Kalinauskas
 • Kazys Kilčiauskas
 • Zigmantas Motiekaitis
 • Virgilijus Mundrys
 • Regina Mundrytė
 • Eugenijus Onaitis
 • Virginijus Razmantas
 • Dainius Žygelis

LIETUVOS SPORTO ŽURNALISTŲ FEDERACIJOS PIRMININKAI

Prezidentai/pirmininkai

 • Tautvydas Vencevičius (nuo 2017)
 • Gintaras Nenartavičius (2013–2017)
 • Laima Janušonytė (2004–2013)
 • Aleksandras Krukauskas (1988–2004)
 • Mindaugas Barysas (1964–1988)
 • Vytautas Kazakevičius (1958–1964)
 • Algimantas Litvaitis (1957–1958)

Gen. sekretoriai:

 • Tomas Gaubys (nuo 2017)
 • Gintaras Nenartavičius (1998–2013)
 • Tautvydas Meškonis (1994–1998)
 • Kazys Kilčiauskas (1986–1994)
 • Bronius Čekanauskas (1978–1986)

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

author

Renatas Mizeras ir Gintaras Nenartavičius

Lietuvos Sporto Enciklopedija
Skip to content