IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2021-01-25 | REDAGUOTA: 2021-02-11

Lietuvos olimpinė akademija, LOA

Lietuvos olimpinė akademija, LOA, savarankiška šviečiamoji visuomeninė sporto organizacija, priklausanti tarptautiniam olimpiniam sąjūdžiui. Organizacijos tikslas yra vadovaujantis Olimpine chartija propaguoti olimpizmą, studijuoti olimpinio sąjūdžio istoriją, teoriją ir praktiką, įgyvendinti žmonių fizinio ir dvasinio ugdymo, kilnumo sporte ir gyvenimo puoselėjimo programas, atsižvelgiant į olimpinio sąjūdžio pagrindinį tikslą, prisidėti prie taikesnio ir geresnio pasaulio kūrimo, sportu ugdant jaunimą olimpizmo dvasia, reiklia tarpusavio supratimui, draugystei ir solidarumui, atsiribojant nuo bet kokios diskriminacijos.

Nuotr. Lietuvos olimpinės akademijos sesija/Ramūnė Motiejūnaitė

IŠTAKOS / ISTORIJA

1989 LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas, remdamasis Vakarų Europos pavyzdžiu, ėmėsi iniciatyvos įkurti Lietuvos olimpinę akademiją.  Jo suburta iniciatyvinė grupė, kurią sudarė J. Šliažas, P. Majauskas, J. Grinbergas ir St. Stonkus,  1989 10 27 Kaune įkūrė Lietuvos olimpinę akademiją. 1990 LOA tapo Tarptautinės olimpinės akademijos nare. Nuo 1995 kartu su kitomis organizacijomis leidžia mokslinį žurnalą  Sporto mokslas. 2005 įsteigtas LOA akademiko garbės vardas.

VEIKLA

Tyrinėja, saugo ir skleidžia olimpines idėjas, olimpinio sąjūdžio kultūrinį palikimą, telkia mokslininkus Lietuvos kūno kultūros ir sporto raidai nagrinėti ir plėtoti, atstovauja Lietuvai Tarptautinės olimpinės akademijos (International Olympic Academy, IOA).

Kasmet Lietuvos atstovai dalyvauja Tarptautinės olimpinės akademijos (TOA) sesijose ir konferencijose – skaito pranešimus, pristato savo veiklos programas, gilinasi į kitų nacionalinių olimpinių akademijų projektus, mokslininkų olimpizmo tyrimus įvairiose srityse. Daugiau kaip 30 mūsų šalies universitetų magistrantų, doktorantų stažavosi TOA sesijose, 12 apgynė mokslo disertacijas, keli tapo profesoriais.

Lietuvos olimpinė akademija propaguoja pagrindinius olimpinio švietimo principus, programas, skatina sporto ir švietimo institucijų veiklą, organizuoja olimpinį sąjūdį populiarinančius renginius ir projektus (foto, video, piešinių konkursai olimpine tema, stovyklos jaunimui, kvalifikacijos tobulinimo seminarai pedagogams, metodinė informacija ir kt.). Kasmet rengiamos sesijos studentams pagal TOA pasiūlytas temas.

LIETUVOS OLIMPINĖS AKADEMIJOS AKADEMIKAI

LIETUVOS OLIMPINĖS AKADEMIJOS GARBĖS NARIAI

PREZIDENTAI

  • Artūras Poviliūnas (2013 iki dabar)
  • Povilas Petras Karoblis (1990-2013)
  • Valierijus Jasiūnas  (1989- 1990)

LIETUVOS OLIMPINĖS AKADEMIJOS MOKSLINĖ KONFERENCIJA

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

author

Algimantas Gudiškis

Lietuvos Sporto Enciklopedija
Skip to content