Spausdinti Spausdinti
Stonkus Stanislovas
Stonkus Stanislovas (1931 12 29 Telšiai - 2012 02 19 Kaunas), krepšininkas, krepšinio teisėjas, sporto mokslininkas. SSRS nusip. sp. m. (1956). Tarpt. kategorijos teis. (1962). LSSR nusip. kūno kult. ir sporto darbuotojas (1962). Habil. dr. (social. m., ped. m. dr. 1987). LTOK garbės narys (2005). LOA akademikas (2005). LKKA įtakingiausiasis (2010). Nusipelnęs LR sporto darbuotojas (2012). 1954 baigė LVKKI. Pirmasis tr. mkt. J. Krukis. 6 k. Lietuvos (1951-53, 1956-58), SSRS (1951) krepšinio čempionas, SSRS čempionatų sidabro (1952), bronzos (1953-55) medalininkas. SSRS krepšinio taurės (1953), SSRS žiemos krepšinio čempionatų 1 v. (1953, 1954), 2 v. (1955), SSRS tautų spartakiados krepšinio varžybų 3 v. (1956) laimėtojas. Europos čempionas (1957), bronzos medalininkas (1955). XV OŽ (1952 Helsinkis, Suomija) dalyvis, XVI OŽ (1956 Melburnas, Melbourne, Australija) vicečempionas. Lietuvos krepšinio rinktinės žaidėjas (1951-57): žaidė 56 rungtynes, pelnė 999 taškus. 1958-2009 dirbo LKKA (iki 1995 LVKKI, iki 1999 LKKI): iki 1961 Žaidimų katedros dėstytojas, 1961-78 tos katedros vedėjas, doc. (1968), 1978 prorektorius studijų reikalams, 1978-90 rektorius, prof. (1989), 1990-92 Krepšinio, tinklinio ir teniso katedros prof., 1992-2003 tos katedros vedėjas, 2003-09 Sportinių žaidimų katedros profesorius. LVKKI Senato pirmininkas (1992-95). 1974 Tartu (Estija) u‑te apgynė ped. m. kand. (dab. dr.) disertaciją Techninio ir taktinio jaunųjų krepšininkų (13-14 ir 15-16 m.) rengimo metodikos tobulinimo keliai, 1987 Jungtinėje mokslo taryboje prie Maskvos centrinio kūno kult. i‑to - ped. m. dr. disertaciją Teoriniai ir metodiniai krepšininkų rengimo pagrindai. Moksl. tyrimų sritys - kūno kult. ir sporto terminologija, olimpizmas, olimpinio sporto istorija ir jo ugdomasis poveikis, krepšinio istorija, krepšininkų ir komandų rengimo didaktinė technologija. Lietuvos sporto mokslo darbų konkurso laimėtojas (1983, 2005). Mokslo žrn. Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas (1998-2010), Lietuvos sporto enciklopedijos (nuo 2007) vyr. redaktorius. Lietuvos mokslo tarybos ekspertas (2003-08), Lietuvos sporto mokslo tarybos narys (nuo 2004). Žrn. Sporto mokslas red. tarybos (nuo 1995), Lenkijos, Latvijos mokslo žrn. red. kolegijų narys. 20 m. (1961-71, 1979-83, 1990-94) vadovavo Lietuvos krepšinio fed‑jai, nuo 2009 šios fed‑jos garbės narys. LTOK viceprez. (1992-96), Lietuvos kilnaus elgesio sporte k‑to prez. (1992-98). Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 4 laipsnio ordinas (1995), KKSK medalis Už aukštus sportinius pasiekimus (1980), KKSK ir KKSD medaliai Už nuopelnus Lietuvos sportui (1980, 1988, 1992, 1997), KKSD Sporto garbės kryžius (2006), LTOK Olimpinė žvaigždė (2001), LTOK Garbės ženklas (2006), LTOK dvidešimtmečio medalis (2008), LTOK Olimpiniai žiedai (2012), Lietuvos krepšinio fed‑jos 1 laipsnio medalis Už nuopelnus Lietuvos krepšiniui (2008). Parašė kn.: Krepšinis ir krepšininkai (su V. Kazakevičiumi, 1966), Treniruokimės savarankiškai (1967, lietuvių, rusų, serbų k.), Lietuvos krepšinis (su kt., 1971), Žaidžiame krepšinį (1976 21982 31997, 1982 Talinas, estų k., 1984 Maskva, rusų k.), Tarybų Lietuvos krepšinis (su kt., 1985), Septyniasdešimt mūsų krepšinio metų (1992), Olimpinis krepšinis (1996), Krepšinio testai (2000), Lithuania: A Success Story (su kt., 2006); monografijas: Krepšinis. 100 žingsnių per pasaulį (2 t. 1991, 1992), Olimpinis 1992 m. krepšinis (1993), Neslūgstančios krepšinio vilnys (1999), Vytautas Augustauskas-Augustaitis 1904-1958 (2003), Lietuvos aukštasis kūno kultūros mokslas: žmonės ir darbai (2007), Sporto terminų žodynas (1996 22002); vadovėlius: Krepšinis (1985), Žaidimai. Teorija ir didaktika (su kt., 1994 21998 32002), Olimpinis sportas. Olimpijos ir olimpinės žaidynės (2000), Olimpija (2002), Krepšinis. Istorija. Teorija. Didaktika. (2003), Su Lietuvos vardu per Europą, per pasaulį: Lietuvos krepšinio rinktinių kelias (1925-2008 m.) (su A. Bertašiumi, 2009 22014), Jie dovanojo Lietuvai krepšinį: Gimtosios šalies krepšinio trenerių 90 metų kelionės atgarsiai (su M. Balčiūnu, 2011), Jie platino ir gilino Lietuvos krepšinio upę. Įžvalgos: uolūs mūsų krepšinio plėtotės talkininkai (su M. Balčiūnu, 2012).
L: Stanislovas Stonkus - sporto ir mokslo ąžuolas (sud. Z. Motiekaitis, E. Puišienė) Vilnius 2015.
 
PROJEKTĄ ADMINISTRUOJA LIETUVOS OLIMPINĖ AKADEMIJA     

© Kūno kultūros ir sporo departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.