Spausdinti Spausdinti
Šulaitis Edvardas

Šulaitis Edvardas (1928 10 15 Kybartai, Vilkaviškio apskr.), žurnalistas, redaktorius, radijo ir televizijos sporto laidų vedėjas, sporto organizatorius. 1948 baigė Kaselio (Kassel) lietuvių g‑ją, 1957 - Ilinojaus prekybos koledžą, 1961 - Roosevelto universitetą (Čikaga, JAV). 1944 su tėvais pasitraukė į Vokietiją, nuo 1949 gyvena JAV. 1953-55 tarnavo JAV kariuomenėje, yra Korėjos karo veteranas. Dirbo Čikagos laikraščiuose: 1951-53, 1955-58 Draugo Sporto ir Lietuvos vyčių sk. ir Laisvosios Lietuvos Sporto ir Studentų sk., 1957-59 Sporto žinios redaktoriumi, 1960-85 buvo Vienybės red. ir redakcijos narys, 1962 Naujienų redakcijos Čikagos sk. narys. Rengė ir skelbė publicistinius ir kt. straipsnius JAV ir Lietuvos spaudoje, redagavo knygas apie liet. sportą: Lietuviškasis krepšinis (1957), Lietuvių sporto dešimtmetis Šiaurės Amerikoje 1949-1959 (1959). Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę atstovauja kai kuriems Lietuvos laikraščiams ir žurnalams JAV. Nuo 1997 Amerikos liet. radijo ir Margučio radijo sporto laidų vedėjas, žurnalų Eglutė (1997-98), Pasaulio lietuvis (nuo 1998), Čikagos liet. savaitraščio Amerikos lietuvis (nuo 2000) red. kolegijos narys. Lietuvių žurnalistų s‑gos Čikagos sk. v‑bos narys (1960-62), Lietuvos žurnalistų s‑gos (nuo 1993), Tarptautinės žurnalistų fed‑jos (nuo 1993) narys. Čikagos ir Cicero sporto klubų Tauras (1950-52), Lituanica (1955-56), Ateitis (nuo 1982) pirmininkas. Dalyvauja JAV lietuvių bendruomenės veikloje, yra jos kult. renginių organizatorius, komisijų narys. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius (2003), KKSD Sporto garbės komandoro ženklas (2008), LTOK Olimpinė žvaigždė (2003).

 
PROJEKTĄ ADMINISTRUOJA LIETUVOS OLIMPINĖ AKADEMIJA     

© Kūno kultūros ir sporo departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.