Spausdinti Spausdinti
Puišienė Elena, Brazytė

Puišienė Elena, Brazytė (1946 06 21, Pasvalys), rankininkė, trenerė, mokytoja, dėstytoja, sporto mokslininkė. Dr. (social. m., ped. m. kand. 1985). Kauno vaikų sporto m‑los auklėtinė (baigė 1964). Pirmasis tr. A. Stasiulis (rankinio). 1969 baigė LVKKI. 1965-69 žaidė LVKKI Atleto, 1966-69 Kauno Žalgirio, 1969-71 Panevėžio Ekrano moterų rankinio komandose. 1969-71 Panevėžio sporto m‑los rankinio trenerė, Panevėžio prekybos v‑bos sporto organizatorė, 1971-73 Kauno aklųjų ir silpnaregių internatinės m‑los auklėtoja, 1973-77 Kauno 14‑osios, 1977-78 28‑osios vid. m‑lų kūno kult. mkt., 1978-81 Pedagogikos moksl. tyrimų i‑to jaunesn. moksl. bendradarbė, 1981-2010 LKKA (iki 1995 LVKKI, 1995-99 LKKI) dėstytoja, doc. (nuo 1987), t. p. 2003-05 Kauno kolegijos Kūno kult. katedros vedėja. 1985 VU apgynė ped. m. kandidato (dabar - daktaro) disertaciją Savarankiškai popamokiniu metu atliekamų diferencijuotų fizinių pratimų efektyvumas jaunesniojo mokyklinio amžiaus moksleivių fizinei būsenai. Moksl. interesų sritys: sveikata ir jos apraiškos visuomenėje, vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas. Lietuvos kūno kult. mokytojų asociacijos tarybos narė, atsakinga už moksl. veiklą (1993-98), LOA tarybos narė (1999-2002), LTOK narė (nuo 2004), Lietuvos sporto senjorų savanorė (nuo 2009). Parašė kn.: Vis tobulėti. Lietuvos kūno kultūros ženklo programa (su kt., 1996), Vis tobulėti. Kas žinotina Lietuvos kūno kultūros ženklininkui (su kt., 1996), Kūno kultūra. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos (su kt., 1997), Sutrikusios regos vaikai ir jų žaidimai (2000), 300 pratimų pradinukams (2002), Fizinių pratimų didaktikos pagrindai (2004), Kasdien judėti. Lietuvos kūno kultūros ženklo 12-13 metų amžiaus vaikams programa (2004), Kineziologijos pagrindai (su kt., 2004), Integruojanti vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo programa (su kt., 2002 22007). Kn. Stanislovas Stonkus - sporto ir mokslo ąžuolas viena sudarytojų (su Z. Motiekaičiu, 2015).

 
PROJEKTĄ ADMINISTRUOJA LIETUVOS OLIMPINĖ AKADEMIJA     

© Kūno kultūros ir sporo departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.