Spausdinti Spausdinti
Misevičius Laurynas

Misevičius Laurynas (1971 11 01 Kaunas), sporto organizatorius, žurnalistas. 1995 baigė VDU tarpt. komercijos ir rinkodaros magistro laipsniu, 1996 - Bridžporto u‑tą (Bridgeport, Konektikuto v‑ja, JAV) verslo vadybos magistro laipsniu. VDU sporto klubo pirm. (1989). 1993 Lietuvos banko, 1994 Senamiesčio komercinio banko darbuotojas. Nuo 1994 gyvena ir dirba JAV. 1996-97 Vestporto (Westport, Konektikuto v‑ja) komercinio banko, 1997-2007 Bridžporto u‑to studentų agentūros R. ir Vid. Europai, 1998-2009 tarptautinio šveicarų investicinio banko Union Bank of Switzerland, 1997-2010 individualiosios konsultacinės įmonės Baltic Dream Monrou (Monroe, Konektikuto v‑ja) ir Edisone (Edison, N. Džersio v‑ja) savininkas, nuo 2011 investicijų korporacijos Wells Fargo Advisors Ist Bransvike (East Brunswick, N. Džersio v‑ja) finansų patarėjas. Konektikuto (Connecticut) lietuvių sporto klubo vienas steigėjų ir pirm. (2002-05), JAV lietuvių bendruomenės Krašto v‑bos vicepirm. sporto reikalams (2003-10), ŠALFASS Centro v‑bos narys (nuo 2005) ir pirm. (nuo 2007), Lietuvių žurnalistų s‑gos v‑bos vicepirm. (nuo 2006), Lietuvių fondo Čikagoje dir. tarybos narys (nuo 2007). Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse (2005 ir 2009) vadovavo JAV lietuvių delegacijoms. Nuo 2003 JAV lietuvių savaitraščio Amerikos lietuvis (Čikaga) priedo Rytų pakrantėje redaktorius. Išeivijos ir Lietuvos spaudoje nuolat aprašo Š. Amerikos lietuvių sporto įvykius. Lietuvos kilnaus sport. elgesio laureatas (2009). LTOK kilnaus sport. elgesio Garbės diplomas (2010).

 
          PROJEKTĄ ADMINISTRUOJA LIETUVOS SPORTO MUZIEJUS      

© Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.