Prieš 55 metus Kaune surengtas I Lietuvos ugniagesybos čempionatas.
2019-07-08

Ugniagesybos sportas, iki 20 a. 10 d‑mečio priešgaisrinis taikomasis sportas, varžybos atliekant pratimų ir veiksmų kompleksus, reikalingus gaisrų gesinimo įgūdžių. Rungtys - 100 m kliūtinis bėgimas, lipimas kablinėmis kopėčiomis į mokomojo bokšto 4 aukštą, kovinis išsidėstymas ir ugniagesių 4 × 100 m estafetė.

∆ pradžia - 20 a. 4 d‑mečio SSRS ugniagesių fizinio rengimo programos, kuriose, be bendrųjų sporto šakų, buvo ir specialiojo rengimo pratimai: ugniagesio apsauginių drabužių apsirengimas, žarnų ir kolonėlės pernešimas, vaikščiojimas buomu, laipiojimas virve, šuoliai, tvorų ir kitokių kliūčių įveikimas, 60 kg žmogaus iškamšos nešimas (šie pratimai tapo ∆ rungčių pagrindu).

1937 Maskvoje įvyko pirmosios, 1945 - trečiosios sąjunginės ∆ varžybos (jau pagal sukurtas ∆ taisykles). 1963 įvesta SSRS sporto meistro, kandidato į sporto meistrus vardai, sportiniai atskyriai, 1971 - SSRS tarpt. klasės sporto meistro vardas. 1964 įsteigta SSRS priešgaisrinio taikomojo sporto fed‑ja. Iki 1964 keitėsi ∆ varžybų taisyklės, programos, rungtys, 1973 palengvinti sportininkų drabužiai, patobulinta sporto inventorius ir įranga. 1965 įvyko I SSRS čempionatas.

1966 SSRS priešgaisrinio taikomojo sporto fed‑jos siūlymu Tarptautinio techninio gaisrų prevencijos ir gesinimo komiteto (Comité Technique International de prévention et d'extinction du Feu, dar vadinamo - Tarptautine ugniagesių ir gelbėtojų asociacija, International Association of Fire and Rescue Services, CTIF, įk. 1900) Generalinė asamblėja priėmė naują tarptautinių ugniagesybos sporto varžybų programą (ją sudaro dab. 4 rungtys). Pagal šią programą vyko tarpt. varžybos 1969, 1970, 1971 (laimėjo SSRS), 1973 (Bulgarija). 1973 CTIF nusprendė kas 4 metai rengti CTIF ∆ taurės varžybas (1973, 1977, 1985, 1989 laimėjo SSRS, 1981 - Vokietija, 1993, 1997, 2001, 2005 - Rusija, 2009 - Baltarusija).

Nuo 1988 Ukrainos ugniagesių iniciatyva kasmet rengiamos ∆ varžybos Černobylyje žuvusiems ugniagesiams atminti (Černobylio ugniagesių didvyrių memorialas); nuo 1992 - tarpt. turnyras (nuo 1992 analogišką Maskvoje rengia Rusijos ∆ fed‑ja).

2001 įsteigta Tarptautinė ugniagesių ir gelbėtojų sporto federacija (TUGSF; būstinė Maskvoje, prez. S. Šaigu, Rusija; viena steigėjų - Lietuvos ugniagesybos sporto fed‑ja).

LIETUVOJE ugniagesiai 1928 įstojo į CTIF ir dalyvavo jo veikloje iki SSRS okupacijos. Sov. okupacijos metais varžybos buvo rengiamos ne pagal CTIF programą. 1945 09 07-10 Kaune vyko Lietuvos ugniagesių varžybos (laimėjo šeimininkų komanda). 1961 Rygoje surengtas Pabaltijo (Estijos, Latvijos ir Lietuvos) ∆ čempionatas (Lietuva užėmė 2 v.; iki 1991 vykdavo kas 2 metai, nuo 1991 vyksta kasmet; nuo 1991 Lietuvos rinktinė 9 k. buvo pirma, 5 k - antra, 2 k. - trečia; per visą šių varžybų istoriją įvyko 37 čempionatai, Lietuvos rinktinė 16 k. buvo pirma, 10 k. - antra, 11 k. - trečia). 1964 įsteigta LSSR priešgaisrinio taikomojo sporto fed‑ja (pirmasis pirm. V. Voroneckas, vėliau - M. Baniulis, I. Baranovas, Baranov, J. Kraujelis), jos sekcijos veikė visuose Lietuvos miestuose ir rajonuose. 1964 Kaune įvyko I Lietuvos ∆ čempionatas (čempionais tapo: M. Baniulis - dvikovės, 100 m kliūtinio bėgimo ir pasikėlimo kablinėmis kopėčiomis, E. Vildžius ir Č. Vaičiulis - pasikėlimo ištraukiamomis kopėčiomis, J. Pudkelis, V. Tolvaiša, A. Paulauskas, J. Pereckas, P. Makauskas - 4 × 100 m ugniagesių estafetės, A. Andžiukevičius, Č. Vaičiulis, P. Makauskas, A. Paulauskas, J. Pereckas, V. Tolvaiša - kovinio išsidėstymo). 1965 Lietuvos komanda dalyvavo I SSRS čempionate (užimta vieta nežinoma). 1977 R. Zabarauskas SSRS čempionate užėmė 1 v. kovinio išsidėstymo rungtyje su SSRS VS (Varužonije sili, Ginkluotosios pajėgos) komanda. Lietuvos komanda SSRS čempionatuose užėmė 2 v. kovinio išsidėstymo rungtyje 1978 (V. Selivanovas, Selivanov, A. Razma, N. Solovjovas, R. Zabarauskas, E. Zabarauskas, A. Žižmaras, A. Vaičius) ir 1982 (V. Kazlauskas, A. Vaičius, A. Popovas, Popov, J. Sasnauskas, R. Zabarauskas, H. Narkevičius, Narkevič, T. Radzvilavičius). 1985-88 su SSRS rinktine ∆ tarpt. varžybose dalyvavo R. Kazlauskas. 1987 A. Popovas tapo SSRS pasikėlimo kablinėmis kopėčiomis rungties čempionu, Lietuvos rinktinė 1988 - SSRS čempionato 4 × 100 m ugniagesių estafetės bronzos medalininke, 1989 - SSRS kovinio išsidėstymo rungties čempione ir 4 × 100 m ugniagesių estafetės vicečempione.

1993 įsteigta Lietuvos ugniagesybos sporto fed‑ja (vietoj LSSR priešgaisrinio taikomojo sporto fed‑jos), nuo 2003 - Lietuvos ugniagesių sporto federacija (LUSF), 1997 LUSF tapo CTIF nare, nuo 2001 dalyvauja jos rengiamose varžybose. 2001 CTIF taurės varžybose Kuopijuje (Kuopijo, Suomija) Lietuvos komanda (V. Rogožinas, Rogožin, T. Adomavičius, Ž. Petraitis, S. Slavinskas, E. Sosnovskis, Sosnovskij, A. Volodinas, Volodin, A. Bobinas, R. Gliebus, K. Jukna) užėmė 6 v., 2005 Varaždine (Kroatija) - 7 v. (V. Rogožinas, J. Gikas, A. Maciulevičius, T. Narimanidzė, E. Sosnovskis, A. Volodinas, A. Bobinas, R. Gliebus, A. Ipatovas, E. Ptakas), 2009 Ostravoje (Čekija) - 7 v. (V. Rogožinas, J. Gikas, A. Maciulevičius, T. Narimanidzė, E. Sosnovskis, A. Volodinas, A. Bobinas, V. Trudoliubovas, Trudoliubov, A. Ipatovas, E. Ptakas). Tarptautinės ugniagesių gelbėtojų sporto fed‑jos rengiamuose pasaulio čempionatuose Lietuvos komanda (V. Rogožinas, J. Gikas, A. Maciulevičius, T. Narimanidzė, E. Sosnovskis, A. Volodinas, A. Bobinas, R. Gliebus, K. Jukna, E. Ptakas) 2001 Maskvoje (Rusija) užėmė 5 v., 2004 Minske (Baltarusija) - 6 v., 2008 Sofijoje (Bulgarija) - 9 v. (V. Rogožinas, J. Gikas, A. Maciulevičius, T. Narimanidzė, E. Sosnovskis, A. Volodinas, A. Bobinas, V. Trudoliubovas, A. Ipatovas, E. Leskauskas, E. Ptakas), 2011 Kotbuse (Cottbus, Vokietija) - 11 v. (V. Rogožinas, J. Gikas, A. Maciulevičius, T. Narimanidzė, E. Sosnovskis, R. Tankovičius, Tankovič, A. Tankovičius, Tankovič, A. Ipatovas, P. Ivanovas, A. Drozdovas), 2012 Antalijoje (Turkija) - 10 v. (V. Rogožinas, J. Gikas, A. Maciulevičius, T. Narimanidzė, E. Sosnovskis, R. Tankovičius, A. Tankovičius, V. Trudoliubovas, N. Vaškelis, P. Ivanovas), Europos čempionatuose 2003 Sankt Peterburge (Rusija) - 5 v. (V. Rogožinas, V. Trudoliubovas, E. Sosnovskis, K. Jukna, A. Bobinas, R. Gliebus, E. Ptakas kovinio išsidėstymo rungtyje laimėjo 3 v., kiti dalyviai - E. Amilevičius, A. Volodinas, Ž. Petraitis), 2005 Ostravoje (Čekija) - 7 v. (V. Rogožinas, J. Gikas, A. Maciulevičius, T. Narimanidzė, E. Sosnovskis, A. Volodinas, A. Bobinas, R. Gliebus, P. Blinovas, Ž. Petraitis), 2007 Ostravoje - 5 v. (V. Rogožinas, J. Gikas, A. Maciulevičius, T. Narimanidzė, E. Sosnovskis, A. Volodinas, A. Bobinas, E. Ptakas, O. Sobolevas, Sobolev, V. Trudoliubovas).

Žymiausi Lietuvos ∆ rinktinės nariai - SSRS sporto meistrai: 1960-70 - M. Baniulis, J. Kraujelis, V. Tolvaiša, V. Bovšis (visi Vilnius), A. Gribauskas, J. Kvieškevičius (abu Kaunas), 1970-80 -V. Selivanovas, J. Sasnauskas (abu Vilnius), N. Solovjevas, Solovjev, A. Razma (abu Klaipėda), R. Zabarauskas, E. Zabarauskas (abu Jonava), T. Radvilavičius (Druskininkai), 1980-90 - R. Kazlauskas, H. Narkevičius, M. Jatkelo, E. Rasčiukas, R. Tilindis (visi Vilnius), A. Vaičius (Panevėžys), J. Žitinevičius, R. Kulvietis (abu Kaunas), R. Sragauskas, A. Popovas (abu Klaipėda).

1990-2012 žymiausi sportininkai - Lietuvos rinktinės nariai: V. Vilimavičius (1981-95), K. Jukna (1992-2004), R. Gliebus (1992-2006), V. Rogožinas (nuo 1994), T. Adomavičius (1995-2001), E. Sasnovskis (nuo 1996), A. Bobinas (1997-2008), A. Volodinas (1997-2010), E. Ptakas (2002-10), V. Trudoliubovas (nuo 2002), J. Gikas (nuo 2004), A. Maciulevičius (nuo 2004), T. Narimanidzė (nuo 2004), R. Tankovičius (nuo 2004).

2003 TUGSF tarpt. kategorijos teisėjo vardą suteikė R. Kazlauskui. Jis III pasaulio ∆ čempionate (2006 Teheranas, Iranas) buvo vyr. teisėjas lipimo kablinėmis kopėčiomis rungtyje, II pasaulio jaunimo ∆ čempionate (2012 Valmiera, Latvija) - vyr. teisėjas kovinio išsidėstymo rungtyje.

Lietuvos ∆ rinktinės vyr. treneriai: 1965-81 A. Paulauskas, 1981-82 V. Šaikus, 1983 V. Vodnevas, Vodnev, 1984-2004 R. Kazlauskas (iki 1995 varžybose dalyvaujantis tr.), 2005-11 ir nuo 2011 V. Vilimavičius, 2011 A. Bobinas.

LUSF vadovai: J. Kraujelis (1993-96), K. Zulonas (1996-2007), E. Uldukis (2007-10), V. Ambrazevičius (nuo 2010).

Inga Blinstrubienė, Romualdas Kazlauskas, Vladislavas Rogožinas, Vytautas Vilimavičius

 
Atgal   Spausdinti  
Komentarų sąrašas (0)
          PROJEKTĄ ADMINISTRUOJA LIETUVOS SPORTO MUZIEJUS      

© Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.