2016-03-31 mirė žymus mokytojas, sportininkas, treneris, sporto organizatorius Petras Vytautas Santackas
2016-03-31

Santackas Petras Vytautas (1938 03 11 Eigirdonys, Butrimonių vlsč., Alytaus apskr. - 2016 03 31 Zarasai, palaidotas Vilniuje), mokytojas, treneris, sporto organizatorius, lengvosios atletikos teisėjas. LSSR resp. kategorijos teis. (1970). LSSR nusip. tr. (1980), nusip. kūno kult. ir sporto darbuotojas (1988). 1961 baigė VVPI. 1961-62 Alytaus rj. Butrimonių vid. m‑los, 1962-66 Vilkaviškio rj. Virbalio vid. m‑los fiz. auklėjimo, žmogaus anatomijos ir fiziologijos mkt., 1966-67 Vilniaus 16 vid. m‑los fiz. auklėjimo mkt., 1967-72 Vilniaus aukštojo sport. meistriškumo m‑los mokymo dalies vedėjas, lengvosios atletikos treneris, 1972-91 šios m‑los, nuo 1977 ir šioje m‑loje įsteigto Olimpinio rezervo centro direktorius. 1994-95 V PLSŽ organizacinio k‑to darbo grupės vadovo pavad., 1996 KKSD, 1997 II Baltijos jūros šalių sporto žaidynių organizacinio k‑to, 1998 Valstybinės respublikinės sporto renginių v‑bos organizacinio darbo vyr. specialistas, 1999 KKSD vyresn. inspektorius, 1999-2002 Lietuvos neolimpinio k‑to gen. sekretorius, nuo 2002 Lietuvos sporto fed‑jų s‑gos Lietuvos kompleksinių sporto renginių organizavimo ir vykdymo specialistas. Vilniaus miesto sporto m‑lų direktorių tarybos pirm. (1980-91). LTOK narys (1988-2008), garbės narys (nuo 2008), LOA narys (nuo 2011). Tarptautinių lengvosios atletikos varžybų tarp VDR, Lenkijos LR ir SSRS rinktinių vyr. teisėjo pavaduotojas (1978). Jo vadovaujama Vilniaus aukštojo sport. meistriškumo m‑la aktyviai bendradarbiavo su VVPI, įkūrė jungtinę sport. veiklos moksl. tyrimo laboratoriją, sportininkų reabilitacijos centrą, rūpinosi reikiama moksl. įranga ir aparatūra, subūrė sporto mokslo ir sporto medicinos specialistų grupę; m‑loje sporto treniruotės programas plėtojo ir tobulino įsteigtos lengvosios atletikos, slidinėjimo, plaukimo, krepšinio ir irklavimo sporto šakų kompleksinės moksl. grupės, kurioms vadovavo žymūs sporto mokslo specialistai (P. Karoblis, J. Skernevičius, J. Jankauskas, A. J. Juozaitis, V. Kuklys). Jo vadovavimo laikotarpiu Vilniaus aukštojo sport. meistriškumo m‑los sportininkai pasiekė svarių laimėjimų olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, kt. svarbiose tarpt. varžybose. Žymiausi m‑los ugdytiniai: V. Česiūnas, A. Vieta, V. Truškinas, A. Korolkovas, P. Šurskas (baidarių ir kanojų irklavimas), D. Pozniakas (boksas), R. Baltutytė, V. Cesiūnaitė, F. Kaleinikova (irklavimas), A. Jankūnaitė-Rupšienė, V. Šulskytė-Beselienė, V. Tuomaitė, L. Vinčaitė, R. Šidlauskaitė, Z. Bareikytė (krepšinis), V. Turla, A. Treinytė (kulkinis šaudymas), R. Valiulis, N. Sabaitė-Razienė, L. Baikauskaitė, R. Čistiakova (lengvoji atletika), R. Žulpa, R. Mažuolis, A. Juozaitis (plaukimas), D. Gudzinevičiūtė, V. Marcinkevičiūtė (skrendančių taikinių šaudymas), V. Vencienė (slidinėjimas), L. Balaišytė (stalo tenisas). KKSK 1 laipsnio medalis Už aukštus sportinius pasiekimus (1985), medalis Už nuopelnus Tarybų Lietuvos sportui (1988), KKSD medaliai Už nuopelnus Lietuvos sportui (1998, aukso - 2003), Sporto garbės komandoro ženklas (2008), LTOK Olimpinė žvaigždė (2003), LTOK dešimtmečio medalis (2008), LTOK Prezidento šventinis raštas Charta Solemnis (2008), Lietuvos neolimpinio k‑to medalis Už nuopelnus Lietuvos neolimpiniam sportui (2003), Garbės ženklas (2009), Vilniaus miesto s‑bės medalis Už nuopelnus Vilniaus sportui (2003), Lietuvos lengvosios atletikos fed‑jos medalis Už nuopelnus Lietuvos lengvosios atletikos sportui (2008).

 

Velionis bus pašarvotas šeštadienį nuo 14:00, Vilniaus Olandų šarvojimo salėje, laidojamas - sekmadienį. 

 
Atgal   Spausdinti  
Komentarų sąrašas (0)
PROJEKTĄ ADMINISTRUOJA LIETUVOS OLIMPINĖ AKADEMIJA     

© Kūno kultūros ir sporo departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.